کاور زمین محبوب و فضای هولناک؛ اصلی

زمین محبوب و دلایلی هولناک که فضا برای سکونت، دلچسب نیست.

خلاصه ابتدایی: مسابقه حضور در فضا بین برخی از افراد میلیاردر مطرح در جهان، داغ ‌تر از گذشته شده و این گونه به نظر می رسد که آنها متقاعد شده اند رفتن انسان از سطح زمین و سکونت در سیارات […]

زمین محبوب و دلایلی هولناک که فضا برای سکونت، دلچسب نیست. ادامه مطلب »