کتاب

این برچسب از نوشته ها، مربوط به کتاب می باشد.

کاور فیلم یا کتاب؛ اصلی

فیلم ببینم یا کتاب بخوانم؟ تفاوت های اساسی که لازم است بدانید.

خلاصه ابتدایی: باید در نظر داشت که اصلاً مقایسه خوبی به نظر نمی رسد، اصلاً نمی توان دو چیز مؤثر مانند: فیلم و کتاب را با هم مقایسه کرد برای اینکه هر کدام کاربرد خاص خود را دارند اما به […]

فیلم ببینم یا کتاب بخوانم؟ تفاوت های اساسی که لازم است بدانید. ادامه مطلب »

کاور کتاب خواندن؛ اصلی

۸ فایده کتاب خواندن که زندگی شما را تغییر می دهد.

خلاصه ابتدایی: کتاب خواندن مغز را به نحوی آماده می کند که دیدن تلویزیون یا گوش دادن به رادیو، قادر به انجام دادن آن نیست چون مغز به نوعی درگیر شده است و اصطلاحا ورزش می کند در این بخش

۸ فایده کتاب خواندن که زندگی شما را تغییر می دهد. ادامه مطلب »

پیمایش به بالا