کاور فیلم یا کتاب؛ اصلی

فیلم ببینم یا کتاب بخوانم؟ تفاوت های اساسی که لازم است بدانید.

خلاصه ابتدایی: باید در نظر داشت که اصلاً مقایسه خوبی به نظر نمی رسد، اصلاً نمی توان دو چیز مؤثر مانند: فیلم و کتاب را با هم مقایسه کرد برای اینکه هر کدام کاربرد خاص خود را دارند اما به […]

فیلم ببینم یا کتاب بخوانم؟ تفاوت های اساسی که لازم است بدانید. ادامه مطلب »