انگیزشی

این دسته از نوشته ها، مطالب انگیزشی را شامل می شود.

کاور فواید ترس؛ اصلی

۵ فایده ترس که در زندگی ما تاثیر بسزایی خواهد داشت.

خلاصه ابتدایی: به طور کلی وقتی صحبت از ترس می شود موارد ناخوشایندی به ذهن ما می آید اما حقیقت این است که ترس خیلی چیز بدی هم نیست و مثل سایر احساسات آدمی اعم از: غم، شادی و خشم […]

۵ فایده ترس که در زندگی ما تاثیر بسزایی خواهد داشت. ادامه مطلب »

کاور کتاب خواندن؛ اصلی

۸ فایده کتاب خواندن که زندگی شما را تغییر می دهد.

خلاصه ابتدایی: کتاب خواندن مغز را به نحوی آماده می کند که دیدن تلویزیون یا گوش دادن به رادیو، قادر به انجام دادن آن نیست چون مغز به نوعی درگیر شده است و اصطلاحا ورزش می کند در این بخش

۸ فایده کتاب خواندن که زندگی شما را تغییر می دهد. ادامه مطلب »

پیمایش به بالا